De authenticiteit van je product, dienst en van jou als ondernemer

Een strategie wordt voor als complex en uitgebreid ervaren. Echter, dat is niet noodzakelijk. Hier wordt een strategie gezien als de wijze waarop je je product of dienst vermarkt en de gevolgen ervan voor het bedrijf. De strategie kan met een overzichtelijk model in beeld worden gebracht.

Het Strategie Model is een zeer goed model dat inzoomt op het product en de dienst, de positionering en de ondernemer zelf. Dit wordt aangepakt met het onweerstaanbare aanbod, de strategie in één zin en de positionering. Maar er zal ook dieper worden ingegaan op de motieven van de ondernemer. Het is heel belangrijk om deze helder te hebben. Zij vormen de basis van de ambitie voor de komende 5-10 jaar.

Quick wins

Dit model leidt vaak tot quick wins voor de ondernemer, die meteen geïmplementeerd kunnen worden. Om het product of de dienst anders te positioneren, of om meer onderscheidende te zijn t.o.v. concurrenten. En dat is mooi! De korte termijn voordelen van het ontwikkelen van een strategie worden nu duidelijk. Op deze manier is duidelijk dat de Business Roadmaps aanpak geen academische benadering is, maar een sterke en realistische benadering die snel tot quick wins leidt.

Brug naar ambitie

Het strategie model is de brug naar het formuleren van de ambitie. Het behandelt de volgende onderdelen:

  • Hoe positioneer je je product op de makrt
  • Welke rol speel je als ondernemer
  • Wat is je lange termijn (10 jaar) ambitie

De strategie is gebaseerd op het business model. Met het strategie model bepaal je hoe je je bedrijf op de markt profileert en dus hoe je je ambitie gaat realiseren. Want uiteindelijk doe je het allemaal om je ambitie te bereiken.