Privacyverklaring algemeen
BizzDom verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BizzDom verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Email adres
  • Adresgegevens en IBAN-nummer
  • Telefoonnummer (mobiel en / of vaste lijn)
  • Bedrijfsgerelateerde gegevens (naam, functie)
  • Financiële kengetallen
  • Gebruikersnaam en wachtwoord (onherkenbaar)
  • Programma gerelateerde gegevens (coach, type)

Waarom we uw gegevens nodig hebben
BizzDom verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

– Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening vanwege een overeenkomst met u uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Hiertoe heeft Bizzdom een gerechtvaardigd belang en u kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden (opt-out).
– U in staat te stellen om in te loggen op www.businessroadmaps.nl en de door u ingevoerde gegevens in de modellen in te kunnen zien.

Hoe lang we gegevens bewaren
BizzDom zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) duren tot één jaar nadat u uw account op www.businessroadmaps.nl heeft opgezegd, behoudens gegevens waarop een wettelijke bewaartermijn rust zoals bijv. voor de Belastingdienst.

Delen met anderen
BizzDom verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BizzDom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

In kaart brengen websitebezoek
BizzDom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BizzDom gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden (tracking cookies leveren ons een logboek van de sites die u bezoekt) zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BizzDom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

Beveiliging
BizzDom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze manager IT, telefoonnummer 0031 6 82009974 of via ons contactformulier. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van juli 2020.