Het navigatiesysteem van je auto moet weten waar je vertrekt en waar je naartoe wilt. En het moet constant weten waar je bent. Mocht je afwijken van de initieel uitgerekende route, dan berekent het navigatiesysteem meteen de meest efficiënte nieuwe route om op je bestemming te komen.

Dat is ook zoals binnen Business Roadmaps ondernemerschap wordt gezien. Daarvoor moet je constant weten waar je staat met je bedrijf. Zowel intern als extern (op de markt, t.o.v. concurrenten, alternatieven en klanten). Als je vervolgens weet waar je naartoe wilt, dan kun je heel bewust de koers uitstippelen hoe je daar komt. Hoe je je gewenste positie en uiteindelijk je ambitie bereikt. Mocht er iets gebeuren (er doet zich een kans voor of er is een uitdaging), dan dien je die ‘schok’, die afwijking van de route meteen door te vertalen in een aangepast route waarmee je alsnog je ambitie bereikt.

In de figuur hiernaast wordt, volgens de Business Roadmaps methode, jouw bestemming bepaald door jouw ambitie en het bedrijf dat daar (volgens jou) bij hoort. Dat laatste wordt weergeven in het organisatie model. De roadmap beschrijft de route die je wilt afleggen om op je ambitie uit te komen. Het Business Model en het Strategie Model houd je vervolgens bij om te markeren waar je bent op die route. Zodat je weet of je de route moet aanpassen om alsnog op je bestemming uit te komen.

Navigeer verder...