Krachten succesvol bundelen

Hoe kun je de sterke economische clusters van je gemeente of je regio nu zo krachtig mogelijk positioneren? Vaak wordt dan naar promotiemiddelen als websites, folders en social media gegrepen. Maar zijn de clusters al dermate ‘uitgelijnd’ dat ze zich ook al gezamenlijk kunnen presenteren? Of zijn de clusters meer ‘het Europa van de verschillende snelheden’? Wil ieder bedrijf in het cluster zich op eenzelfde manier presenteren? Welke boodschap willen ze dan uitdragen? En waar moet het dan allemaal toe leiden?

Het niet tijdig beantwoorden van deze vragen blijkt vaak de oorzaak te zijn van het uitblijven van succes bij gezamenlijke promotie. Wat hiervoor nodig is is een gedeeld beeld van de wijze waarop ieder bedrijf bijdraagt aan het cluster. Nu en in de toekomst. En dat wordt doorgaans beschreven in een strategie. Want die strategie beantwoord vragen als:

  • Wat maakt het bedrijf zo krachtig?
  • Waar wil de ondernemer met het bedrijf naartoe in de toekomst?
  • Hoe ziet het bedrijf er dan in de toekomst uit? Wat is dan de bijdrage aan het cluster?
  • Welke stappen voorziet de ondernemer om deze toekomst te realiseren?

Gezamenlijke kracht in beeld

Business Roadmaps is een methode die ondernemers helpt om op compacte wijze een strategie te formuleren en weer te geven. Overzichtelijk, in 5 stappen op 5 A4. Aan het einde van het programma wordt de strategie zelfs als een route op één vel papier samengevat. Zoals hiernaast is afgebeeld. Het voordeel van deze aanpak is dat het een uniforme aanpak is. Daarmee is deze aanpak uitermate geschikt om strategieën naast elkaar te leggen. Om er overeenkomsten, verschillen e.d. uit te halen. Om de gezamenlijke kracht van clusters in beeld te brengen. Nú en in de toekomst. En zo een gedeelde koers voor de toekomst te bepalen.

Business Roadmaps helpt bedrijven uit dit soort clusters om ieder voor zich hun eigen strategie overzichtelijk in beeld te brengen. Ze worden daarin 1-op-1 begeleidt, om voldoende diepgang te creëren. Maar de bedrijven uit het cluster zitten ook maandelijks bij elkaar. Om onder begeleiding van een Business Roadmaps coach te sparren over ieders strategie, en de gezamenlijkheid ervan.

Aan het einde van het programma volgt een gezamenlijke bijeenkomst, waarin iedere ondernemer zijn of haar strategie presenteert. Zoals hierboven weergegeven. In een gezamenlijke brainstorm worden conclusies getrokken en afspraken voor het vervolg gemaakt. Om het cluster met kracht én succes naar buiten uit te dragen.

De begeleiding is professioneel en resultaatgericht. Nooit gedacht dat ik op korte termijn zoveel duidelijkheid zou krijgen!

Hans Corstjens, Buro Beeldvang BV

Bezint eer ge begint...

Maar al te vaak wordt meteen naar promotiemiddelen gegrepen om een bepaalde gewenste ontwikkeling te realiseren. Of dat nu de groei van een bedrijf is of de promotie van een cluster. Als er echter onvoldoende over de basis is nagedacht, is de kans van slagen zeer klein. De basis die beschrijft wat de authenticiteit van het bedrijf of het cluster is, waarin het zich onderscheidt. Maar vooral ook wat het gewenste doel is en hoe dit kan worden bereikt. Deze zaken worden in een strategie omschreven. Daarna volgt de promotie!