Een verantwoorde manier om je ambitie te realiseren

In de laatste stap wordt het pad naar je ambitie bepaald. Je weet precies wat de situatie van je bedrijf op het ogenblik is. Je weet waar je naartoe wilt (je ambitie) en welk lange termijn organisatie model daarbij hoort. Alle ingrediënten zijn aanwezig om het pad naar je ambitie, je roadmap, te bepalen.

De roadmap is een combinatie van een doelenboom en een mijlpaal planning. In de doelenboom omschrijf je de subdoelen die je moet realiseren om de super doel (je ambitie) te realiseren. Voor ieder subdoel bepaal je (in grote lijnen) de acties die nodig zijn om dat subdoel te bepalen. Het wordt geen gedetailleerde planning. Het worden een soort outline van een planning.

Als de doelenboom klaar is, zul je de acties gaan inplannen. Wanneer begin je met een actie en hoe lang heb je daarvoor nodig? Zo ontwikkel je tijdlijnen per actie. Opnieuw, niet in detail. Meestal worden tijdlijnen niet specifieker dan per kwartaal ingepland.

Verantwoorde capaciteit

De doelenboom en tijdlijnen zijn bepaald. Je roadmap is klaar. Maar nog niet helemaal. Het is de vraag of je deze roadmap op een verantwoorde manier kunt gaan realiseren. Of hebben we te veel capaciteit ingepland? Lopen we wellicht tegen een tekort aan financiële middelen aan? Om dit te bepalen, voegen we gewichten toe aan de tijdlijnen.

Per tijdlijn schatten we de capaciteit die ervoor nodig is. Dan bepalen we of de totale benodigde capaciteit in verhouding staat met de beschikbare capaciteit. Dit doen we op dezelfde manier voor de financiële middelen. Op deze wijze weet je of de voorziene ontwikkeling van je bedrijf verantwoord is. Zo niet? Dan moet je de tijdlijn op een andere manier faseren. Verplaats de tijdlijnen om een meer verantwoorde ontwikkeling van je bedrijf te krijgen.

Naast de analyse van capaciteit en cash flow, kun je ook verschillende scenario’s van je roadmap opstellen. Wat als een beslissing in de roadmap anders uitpakt? Hoe ga je dan alsnog je ambitie bereiken? Ontwikkel hiervoor verschillende scenario’s. Je zult zien dat ze je in staat stellen om snel op veranderende omstandigheden van je bedrijf te reageren. Je zult leren om de toekomst van je bedrijf beter te analyseren, om de impact van je keuzes te bepalen. Je zult de toekomst met meer vertrouwen tegemoet gaan!

Jouw leidraad om te navigeren

In de roadmap maak je je ambitie concreet en realiseerbaar. Je doet dit door een soort mijlpaal planning te ontwikkelen. De roadmap moet de ondernemer richting geven, en vooral rust. Immers, je weet wat er gaat gebeuren en waarom je doet wat je nu doet.

Hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder je kunt weten wat er staat te gebeuren. Daarom is het goed om met scenario’s te werken. Je vertakt dan als het ware op punten (mijlpalen) in je roadmap. Op deze manier creëer je verschillende scenario’s. Wat hierbij belangrij is: je ambitie verandert nooit! De weg er naartoe kan wel veranderen.

Je begint altijd met de meest waarschijnlijke roadmap. In een bepaalde frequentie (kwartaal, half jaar, jaar) neem je de roadmap erbij om te bepalen of je nog op schema zit. Misschien ben je van je roadmap afgeweken en ben je dichter bij een alternatieven roadmap die je hebt ontwikkeld?

Geen probleem! Dan volg je de stappen in de alternatieve roadmap. Immer, ook deze zal je bij je ambitie brengen. Ieder keer dat je je roadmap erbij neemt, probeer je een nieuw scenario te bedenken. Hiermee vind je hoogst waarschijnlijk de juiste route naar je ambitie!