Je stip op de horizon

De ambitie is het centrale punt in de strategie. Alles dat is ontwikkeld in de strategie is gericht op de ambitie. Het business model en het strategie model zijn de basis waar de ambitie uit wordt afgeleid. Het lange termijn organisatie model en de roadmap beschrijven waar ambitie toe leidt en hoe die wordt bereikt.

De ambitie is geen missie / visie beschrijving. Deze zijn vaak vaag. Ze zijn niet meetbaar. En dat is juist wat cruciaal is in het bepalen van je ambitie. Als de ambitie niet specifiek en meetbaar is zal het niet mogelijk zijn om een lange termijn organisatie model te ontwikkelen. En dan zul je de stappen die je moet ondernemer om je ambitie te bereiken niet kunnen bepalen.

De formulering van je ambitie is een cruciale stap die het verdere verloop van he bedrijf zal beïnvloeden. Als je een ambitie kunt formuleren die als gegoten zit, zal je bedrijf zich ontwikkelen tot een entiteit die je ambitie realiseert. Als de ambitie niet als gegoten zit, dan zal je bedrijf ‘zwabberen’. Richting zal ontbreken. Er zullen activiteiten in het bedrijf plaatsvinden die niet bijdragen aan het realiseren van je ambitie. Dat is zonde! Het is verspilde tijd.